Vuokrausehtomme | Lumous | Vuokraa somisteet ja koristeet juhliisi helposti

Tällä sivulla on eriteltynä ehdot, jolla vuokraamme somisteitamme yrityksille ja yksityishenkilöille Suomessa.

SOPIJAPUOLET 

Tuotteita vuokraa Juhlapalvelu Ajaton Oy 3427969–5. Tuotteita vuokrataan täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen. Tuotteiden vuokrahinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen muutokseen. Näitä sopimusehtoja sovelletaan somisteiden vuokrauksissa vuokralleantajan (jäljempänä Somistevuokraamo Lumous) ja vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä. 

VUOKRAUKSEN KOHDE 

Tuotteet ovat käytettyjä ja niissä saattaa olla pientä kulumaa tai muita käytön jälkiä. Somisteet on tarkastettu ja todettu toimiviksi ennen niiden uudelleenvuokraamista. Lumous ei hyvitä tuotteiden vuokrahintaa, mikäli vuokratuote ei ole sopiva vuokralleottajan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen. 

Vuokrattavat tuotteet on tarkastettu ja testattu ennen niiden uudelleenvuokraamista. Mikäli vuokratuotteiden laatu tai määrä antaa aihetta huomautuksiin, on siitä tehtävä reklamaatio viipymättä, viimeistään 12 tunnin kuluessa vuokratuotteen lunastamisesta. Reklamaatio tehdään kirjallisesti Lumouksen asiakaspalveluun ([email protected]) Reklamaatioon asiakkaan tulee laittaa reklamaation syy sekä kuvia reklamaation kohteesta. Otathan huomioon, että tuolihuput ovat käytettyjä ja niiden alareunassa saattaa olla käytön jälkiä. Emme hyvitä maksua, jos tuolihuput eivät ole sopivia. Voit lainata meiltä malliksi tuolihupun. 

Vuokralleottaja ei saa muuttaa, korjata tai korjauttaa kolmannella osapuolella vuokratuotteita ilman Lumouksen antamaa suostumusta. Tuotteita ei siis saa koristella ilman Lumouksen lupaa. Vuokralleottaja ei saa edelleenvuokrata tai luovuttaa tuotteita eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman Lumouksen kirjallista lupaa. Vuokralleottajan velvollisuutena on ilmoittaa varauspyynnön yhteydessä tarkat tiedot paikasta, jossa Lumouksen vuokratuotteita käytetään. Tuotteiden käytöstä muissa tiloissa kuin ilmoitetussa käyttökohteessa vuokra-aikana pitää sopia Lumouksen kanssa erikseen. 

Tuotteet on tarkoitettu sisäkäyttöön, ellei toisin mainita. Vuokralleottaja on vastuussa vuokratuotteiden turvallisesta sijoittelusta juhlapaikalla sekä tuotteiden käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä. Vuokrauksen aikana sattuneista vahingoista on ilmoitettava Lumoukseen heti, kun vahinko on huomattu tai viimeistään tuotteita palauttaessa. Vuokralleottaja on vastuussa käsittelyn, pakkaamisen ja palautuksen aikana syntyneistä vahingoista. Tuotteen rikkoutuessa, kadotessa tai vaurioituessa Lumous perii asiakkaalta tuotteen korvaushinnan tai vuokraalleottaja voi hankkia tilalle uuden samanlaisen tuotteen. Tämä koskee myös pakkausmateriaaleja, kuljetuslaatikoita ja suojapusseja. 

VUOKRA-AIKA 

Vuokra-aika tuotteilla on 4 vuorokautta, torstaista maanantaihin, ellei toisin sovita. Ilmoitetut hinnat koskevat tätä vuokra-aikaa. Tuotteiden palautuksen viivästymisestä perimme uuden vuokra-ajan hinnan. 

TUOTTEIDEN NOUTO 

Toistaiseksi tuotteita ei toimiteta postitse, vaan ne tulee noutaa Lumouksen toimitilasta (Takahuhdintie 62B, 33560 Tampere) etukäteen sovittuna ajankohtana. 

Somisteet luovutetaan vuokralleottajalle Lumouksen varastosta sovitun vuokra-ajan ensimmäisenä päivänä. Mikäli tuotteita ei noudeta sovittuna aikana, ei vuokramaksua hyvitetä. Tuotteiden toimivuus tarkistetaan Lumouksen toimesta ennen niiden luovuttamista vuokralleottajalle. Halutessaan vuokralleottaja voi tarkistaa tuotteiden toimivuuden niitä vastaanottaessaan. 

Vuokralleottaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella somisteita noutaessaan. Mikäli vuokralleottaja ei nouda vuokratuotteita henkilökohtaisesti, tulee hänen valtuuttamallaan henkilöllä olla noutotilanteessa mukana vuokralleottajan allekirjoittama valtakirja. Ilman valtakirjaa vuokratuotteita ei luovuteta muulle kuin vuokralleottajalle. 

TUOTTEIDEN PALAUTUS 

Vuokralleottajan tulee palauttaa somisteet vuokra-ajan päättyessä samassa kunnossa, samalla tavalla ja samoihin pakkaumateriaaleihin pakattuina, kuin ne olivat vuokralle ottaessa. 

Vuokratuotteet palautetaan Lumouksen toimitilalle ilmoitetun vuokra-ajan viimeisenä päivänä sovittuna ajankohtana. Mikäli somisteet palautetaan myöhässä, laskutetaan uusi neljän päivän vuokrajakson hinta. Vuokratuote tulkitaan palauttamatta jätetyksi, mikäli sitä ei ole palautettu viimeistään kahden vuorokauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Tällöin uuden vuokrajakson hinnan lisäksi veloitetaan tuotteen korvaushinta, joka on 3 kertaa tuotteen vuokrahinta ilman mahdollisia alennuksia ja etuja. Vahingoittuneista ja puuttuvista tuotteista on mainittava palautuksen yhteydessä. Vuokratuotteiden kunto tarkistetaan 48 h kuluttua palautuksesta. 

Tuotteet palautetaan aina puhtaina (poislukien tuolihuput / muut kangastuotteet) ja huolellisesti pakattuina. Kaikki tiskausta vaativat tuotteet pestään käsin. Niiden tulee olla samassa kunnossa ja samalla tavalla pakattuina kuin vuokratessa. Perimme 25 €/h lisämaksun tuotteen puhdistamisesta/korjaamisesta, niin kauan kunnes tuotteet ovat puhtaita tai vuokrauskunnossa. 

TUOTTEIDEN VARAUS & MAKSU 

Toistaiseksi vuokratuotteet varataan sähköpostitse ([email protected]), verkkokaupassa tai Lumouksen toimitilassa. Vuokrauksesta tehdään tarjous, jonka vuokralleottaja hyväksyy. Tällöin somisteet on varattu vuokrausajankohdaksi. Lopullinen varaus tapahtuu, kun asiakas on maksanut loppulaskun. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, varauksen katsotaan peruuntuneen ja tuote vapautuu vuokrattavaksi. Vuokralleottaja hyväksyy nämä Lumouksen vuokraehdot maksaessaan vuokramaksun. 

Loppulasku tulee maksettavaksi 2 kuukautta ennen vuokra-ajan alkamisajankohtaa.Yli 1000 euron vuokrauksista maksetaan 2kk aikaisemmin 50% ja 2 viikkoa aiemmin loput vuokrauksen hinnasta. Tilauksen peruuntuessa emme palauta maksua.  

Loppulasku tulee maksettavaksi 2 kuukautta ja yli 1000 euroa maksavien vuokrauksien loppulasku tulee 2 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamisajankohtaa. Lasku toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse. Laskun liitteenä on voimassa olevat vuokraehdot. Vuokrahinta maksetaan yhdessä erässä 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on lähetetty ja maksun viivästyessä korko on 8 %. 

Vuokralleottajan on ilmoitettava varauksen yhteydessä nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa sekä tila, jossa somisteita käyttää. Varaus vahvistetaan lähettämällä vuokralleottajan sähköpostiin vahvistusviesti. 

MAKSUPALVELUTARJOAJA  

Toistaiseksi emme tarjoa mahdollisuutta maksaa varausta suoraan verkkopalvelussa, vaan laskutamme varaukset 

VARAUKSEN SIIRTO 
Varauksen siirtäminen tehdään maksutta, kun se tapahtuu viimeistään 90 vuorokautta ennen sovitun vuokra-ajan alkamisajankohtaa. Jos uutena ajankohtana on jo olemassa oleva varaus halutuille tuotteille, ei näiden tuotteiden poisjäämistä hyvitetä. 

PERUUNTUNUT VUOKRAUS 

Tilauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta. Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa tilausta tai peruuttaa vuokrasopimus viimeistään 60 vuorokautta ennen sovitun vuokra-ajan alkamisajankohtaa. Tämän jälkeen tehtyjen peruutusten vuokrahintaa ei palauteta. 

Peruuttamisoikeus ei koske vuokrauksia, joista sovitaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen vuokra-ajankohtaa. Räätälöidyt, personoidut ja muut asiakkaan tilauksesta tehdyt tuotteet veloitetaan aina asiakkaalta, vaikka tilaus peruttaisiin. Peruutus tehdään kirjallisesti sähköpostilla [email protected] 

Jos asiakas rikkoo sopimusta tai asetetaan konkurssiin tai todetaan maksukyvyttömäksi, on vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus ja saada tuotteet asiakkaalta välittömästi. Sopimusta purettaessa vuokralleantaja ei ole velvollinen vahingonkorvaukseen. Erimielisyydet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli asiakas on yksityishenkilö, nämä ehdot eivät vähennä asiakkaalle kuluttajansuojalaissa määriteltyjä oikeuksia. 

Lumous ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu ylivoimainen este estää tuotteen tai sen osan toimittamisen. 

Lumous ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, mikäli edellinen vuokralleottaja ei ole palauttanut vuokratuotteita tai ne on palautettu viallisina. Tällöin Lumous tarjoaa asiakkaalle korvaavaa tuotetta, mikäli mahdollista. Mikäli korvaavaa vuokratuotetta ei ole tai vuokralleottaja ei sitä hyväksy, palauttaa Lumous asiakkaalle kyseisistä tuotteista maksetun vuokrahinnan. Lumous ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa. 

VASTUUT JA VAKUUTUKSET 

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokratuotteille vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen tuotteen niissäkin tapauksissa, jolloin vahingoittumiseen tai katoamiseen liittyy kolmas osapuoli. Vahingoittuneesta tai palauttamatta jääneestä tuotteesta veloitetaan asiakkaalta tuotteen korvaushinta, joka on 3 kertaa tuotteen vuokrahinta ilman mahdollisia alennuksia ja etuja.  

Vuokratuotteiden mukana annetut pakkaus- ja suojamateriaalit, kuljetuslaatikot ja suojapussit ovat Lumouksen omaisuutta. Korvausvelvollisuus koskee myös kadonneita tai rikkoutuneita pakkaus- ja suojamateriaaleja, kuljetuslaatikoita ja suojapusseja. Näistä laskutetaan jälkikäteen uushankintahinnan mukaisesti. Lasku lähetetään 7 päivän kuluessa vuokraus ajan päättymisestä vuokralleottajalle varauspyynnön yhteydessä annettuun sähköpostiin. 

Lumouksella on oikeus periä vuokratuotteiden puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen, mikäli tuotteet palautetaan puhdistamattomina. Tekstiilituotteiden vuokrahintaan sisältyy yksi pesu. Ylimääräisestä tahranpoistosta sekä puhdistus- ja huoltokuluista veloitetaan jälkikäteen laskulla 25 €/tunti käytetyn ajan mukaisesti, tämä koskee myös esimerkiksi ohjeen vastaisesti, solmussa palautettuja valosarjoja. 

Lumous vastaa tuotteiden normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Lumous ei vastaa tuotteiden käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Tuotteet eivät ole vakuutettuja Lumouksen toimesta vuokrauksen aikana. Vuokralleottaja vastaa harkintansa mukaan vuokratuotteiden asianmukaisesta vakuuttamisesta. 

Mikäli vuokralleottaja olennaisesti rikkoo vuokraehtoja, Lumous on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi ja ottaa vuokratuotteet takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta.  

Vuokrausehdot voimassa 8.3.2024 alkaen. Lumous pidättää oikeuden vuokrausehtojen muutoksiin.